Om NTSG

Oversikt over tillitsvalgte i Nord Trøndelag Sau og Geit 2015

Styret

 • Leder Tone Våg, Snåsa.
 • Nestleder Harald Aune, Malm.
 • Rovviltansvarlig Håvard Furulund, Nordli
 • Styremedlem Arnstein Berg, Namdalseid
 • Styremedlem Kjetil Hermanstad, Grong.

Varamedlemmer:

1. Anne Berit Skjerve Sæther, Leksvik
2. Oddbjørn Kaasa, Meråker
3. Bjørn Buran, Frol.

Revisorer:

 • Martin Kolstad, Vuku
 • Ivar Holmen, Vuku
 • Vara: Morten Munkeby, Levanger

Valgnemd:

 • Morten Homstad, Overhalla (valgt 2005).
 • Magne Kvernmo, Meråker (valgt 2006).
 • Ole Morten Reitan, Malm (valgt 2007)

Vara:

 • Gudny Furnes, Høylandet (for Homstad)
 • John G Stormo, Meråker (for Kvernmo)
 • Kristine Altin, Namdalseid (for Reitan)

Utsendinger til årsmøtet i NSG.

Leder
Håvard Furulund
Kjell Morten Slappgård
NTSG har gått ned til to utsendinger, og dermed blir det leder og Håvard Furulund som møter på årsmøtet)